หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ รุจโอฬาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ทีมนักพัฒน์พันธุ์ใหม่ เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 การกู้ยืมเงินกู้เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน เงินช่วยเหลือจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน การยื่นขอรับรองหลักสูตรและการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท.2) ผ่านระบบ E Service การเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการยื่นคำขอประเมินรับรองความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ณ บริษัท รุจโอฬารทรานสปอร์ต จำกัด


ว้นที่ข่าว : 26/11/2562