หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ประกาศรับสมัครฝึกอบรมสาขาการเย็บจักรอุตสาหกรรม

ข่าวฝึกอบรม

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม รับสมัครฝึกอบรมสาขาการเย็บจักรอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง


ว้นที่ข่าว : 08/11/2562