หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.สมุทรสงคราม ขับเคลื่อนบูรณาการความร่วมมือ เพิ่มทักษะด้านอาชีพ แก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ฝ่ายเลขาฯ ร่วมบูรณาการความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ขับเคลื่อนการประชุมชี้แจงแก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้แทน และครูแนะแนว เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขั้นตอน ปฏิทิน การดำเนินโครงการ และภารกิจที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ที่ร่วมบูรณาการในโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดสมุทรสงคราม
และฝ่ายเลขาฯ นำคณะผู้เข้าร่วมการประชุม เยี่ยมชมตัวอย่างการฝึกอบรม และสถานที่ที่ใช้ในการฝึกอบรม ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม


ว้นที่ข่าว : 07/11/2562