หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.สมุทรสงคราม ขับเคลื่อนประชุมทักษะด้านอาชีพ จังหวัดสมุทรสงคราม

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนางสาวสุมาลี สุวรรณเกต ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ฝ่ายเลขาฯ นำเสนอสรุปวัตถุประสงค์โครงการฯต่อที่ประชุมทราบอำนาจหน้าที่คณะกรรมการฯ และที่ประชุมเห็นชอบมอบหมายภารกิจหน้าที่ และปฏิทินขั้นตอนการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม


ว้นที่ข่าว : 22/10/2562