หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ทดสอบฯ ผู้ประกอบอาหารไทย

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ให้แก่นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 37 คน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทดสอบฝีมือ ความรู้ ความสามารถ และทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพตามเกณฑ์กำหนดของมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคาร 13 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม


ว้นที่ข่าว : 26/02/2562