หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.สมุทรสงคราม ฝึกผู้สูงอายุตำบลบางช้าง

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ฝึกอบรมหลักสูตรการทำขนมอบ แก่กลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลบางช้าง จำนวน 20 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดช้างเผือก อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม


ว้นที่ข่าว : 07/02/2561