หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.สมุทรสงคราม ตรวจสอบขอรับเครื่องหมาย JBT

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของสถานประกอบการที่ยื่นคำขอรับเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ณ บริษัท เจ บี ที โลหะการช่าง จำกัด ซึ่งดำเนินการตรวจสอบในด้านสถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ และพนักงานผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ


ว้นที่ข่าว : 05/02/2561