หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.ฝึกโซล่าเซลล์ CCTV

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...

เมื่อ 6 ธ.ค. 60 เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับ สาขาเทคนิคการติดตั้งบำรุงรักษาโซล่าเซลล์และกล้องวงจรปิด ระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม กลุ่มเป้าหมายจำนวน 41 คน


ว้นที่ข่าว : 05/02/2561