หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.สมุทรสงคราม ฝึกช่างไฟฟ้า

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...

สนพ.สมุทรสงคราม ฝึกอบรมสาขาการเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระยะเวลาฝึก 18 ชั่วโมง แก่กลุ่มลูกจ้างในสถานประกอบการ และบุคคลทั่วไปจำนวน 16 คน ระหว่างวันที่ 24 - 26 มกราคม 2561 ณ โรงฝึกงานช่างไฟฟ้า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม


ว้นที่ข่าว : 26/01/2561