หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.สมุทรสงคราม ฝึกผู้สูงอายุตำบลยายแพง

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ฝึกอบรมอาชีพเสริม สาขาการทำอาหารว่าง ระยะเวลาฝีกอบรม 18 ชั่วโมง แก่กลุ่มผู้สูงอายุในเขตพื้นที่อำเภอบางคนที จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยายแพง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ว้นที่ข่าว : 24/01/2561