หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.สส. ทดสอบฯ ช่างไฟฟ้า

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...
...

วันนี้ (19 ม.ค. 61) สนพ.สมุทรสงคราม ฯ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 กลุ่มเป้าหมายเป็นลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ จำนวน 21 คน ณ โรงฝึกงานช่างไฟฟ้า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทราสงคราม


ว้นที่ข่าว : 19/01/2561