หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
วัดทักษะแรงงานโลจิสติกส์สมุทรสงคราม สู่ Thailand 4.0

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...
วันที่ 4 พ.ย. 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า ระดับ 1 จำนวนผู้ทดสอบ 18 คน ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560 ภาคความรู้ณ โรงแรม โคโค่วิว โฮเทล ภาคปฏิบัติ ณ บริษัท กุหลาบฟู้ด จำกัด ต.บ้านปรก อ.เมือง จ. สมุทรสงคราม เพื่อให้ผู้เข้ารับการทดสอบสามารถวัดระดับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรถยก ความเข้าใจและสามารถตรวจสอบสภาพของรถยกก่อนใช้งานได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งวัดระดับจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถยก และวิธีการใช้ฟอร์คลิฟท์อย่างมีประสิทธิภาพให้ได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ พร้อมรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0
ว้นที่ข่าว : 04/11/2560