หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.สมุทรสงคราม ตรวจศูนย์ทดสอบเทคนิค

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยคณะทำงานตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมของผู้ยื่นคำขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เข้าตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสม ของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามกลุ่มสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ สาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)


ว้นที่ข่าว : 15/08/2560