หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.สมุทรสงคราม เร่งทดสอบ ช่างแอร์

สมุทรสงคราม ช่างแอร์ ทดสอบ

...
...
...
...
...
...
...

วันนี้ (15 ก.ค. 60) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม (สนพ.สมุทรสงคราม) ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก (ช่างแอร์) ระดับ 1 จำนวน 17 คน ณ โรงฝึกงานช่างเครื่องปรับอากาศฯ สนพ.สมุทรสงคราม เพื่อยกระดับช่างแอร์ ให้สามารถพัฒนาความรู้ ทักษะของตนให้มีมาตรฐาน ใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัย และการบริการที่ดีต่อลูกค้า


ว้นที่ข่าว : 15/07/2560