หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 18 9 สิงหาคม 2563 23 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ