หน้าแรก > กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
 
ประวัติการทดสอบ
ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
1 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) 1 1 15 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
2 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 22 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
3 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 1 6 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
4 ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ 1 1 6 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
5 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 2 9 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
6 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 3 23 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
7 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 1 9 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
รายการที่ 1 - 7 จากทั้งหมด 7 รายการ