หน้าแรก > กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
 
ประวัติการทดสอบ
ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
1 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 2 9 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
2 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 3 23 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
3 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 1 9 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
รายการที่ 1 - 3 จากทั้งหมด 3 รายการ