สถานประกอบกิจการดีเด่น หน้าแรก > สถานประกอบกิจการดีเด่น


ชื่อ-นามสุกล อีเมล์ หลักสูตรที่จบ
นางพนิดา - จิตอารีย์
-
หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างเย็บจักรอุตสหกรรม ระยะเวลาการฝึก 320 ชั่วโมง
นายพิบุญ - กับปหะ
-
หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระยะเวลาการฝึก 560 ชั่วโมง
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ