หน้าแรก > ผลการดำเนินงาน
Share
ผลการดำเนินงาน
 

ชื่อ ผลการดำเนินงาน
เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
วันที่บันทึกข้อมูล : 06/12/2561
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2561
วันที่บันทึกข้อมูล : 08/11/2561
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561
วันที่บันทึกข้อมูล : 11/10/2561
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561
วันที่บันทึกข้อมูล : 10/09/2561
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561
วันที่บันทึกข้อมูล : 10/09/2561
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561
วันที่บันทึกข้อมูล : 03/07/2561
รายงานงบการเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน สำหรับงวดสิ้นสุด 31 พฤษภาคม 2561.pdf
วันที่บันทึกข้อมูล : 25/06/2561
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561
วันที่บันทึกข้อมูล : 07/06/2561
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561
วันที่บันทึกข้อมูล : 03/05/2561
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561
วันที่บันทึกข้อมูล : 03/05/2561
รายงานงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2561
วันที่บันทึกข้อมูล : 07/03/2561
รายงานงบทดลอง เดือน มกราคม 2561
วันที่บันทึกข้อมูล : 06/02/2561
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ