หน้าแรก > ผลการดำเนินงาน
Share
ผลการดำเนินงาน
 

ชื่อ ผลการดำเนินงาน
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561
วันที่บันทึกข้อมูล : 03/07/2561
รายงานงบการเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน สำหรับงวดสิ้นสุด 31 พฤษภาคม 2561.pdf
วันที่บันทึกข้อมูล : 25/06/2561
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561
วันที่บันทึกข้อมูล : 07/06/2561
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561
วันที่บันทึกข้อมูล : 03/05/2561
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561
วันที่บันทึกข้อมูล : 03/05/2561
รายงานงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2561
วันที่บันทึกข้อมูล : 07/03/2561
รายงานงบทดลอง เดือน มกราคม 2561
วันที่บันทึกข้อมูล : 06/02/2561
รายงานงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2560
วันที่บันทึกข้อมูล : 08/01/2561
รายงานงบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2560
วันที่บันทึกข้อมูล : 06/12/2560
รายงานงบทดลอง เดือน ตุลาคม 2560
วันที่บันทึกข้อมูล : 13/11/2560
รายงานงบทดลอง เดือน กันยายน 2560
วันที่บันทึกข้อมูล : 02/11/2560
รายงานงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2560
วันที่บันทึกข้อมูล : 13/09/2560
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ