หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
แนวทางการป้องกันการรับสินบนและแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน JPEG แนวทางการป้องกันการรับสินบนและแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 10 6 01/08/2561 ดาวน์โหลด
แนวทางการป้องกันการรับสินบนและแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน folder แนวทางการป้องกันการรับสินบนและแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2 0 01/08/2561 01/08/2561 ดาวน์โหลด
ใบสมัคร folder ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบกิจการ 24 16 27/06/2561 ดาวน์โหลด
ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่องวัฒนธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน folder ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่องวัฒนธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 87 67 12/02/2561 12/02/2561 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 folder หนังสือขอความร่วมมือส่งแผนการฝึกปี 2561และหนังสือยื่นรับรองหลักสูตร 332 282 25/12/2560 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 folder เอกสารงานบรรยายโครงการพ.ร.บ.ส่งเสริม พ.ศ.2545 วันที่ 19 ธ.ค.60 200 166 19/12/2560 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 folder คำกล่าวพิธีเปิดศูนย์ช่างเทิดไท้องค์ราชันและโครงการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการวันที่ 19 ธ.ค.60 130 110 18/12/2560 ดาวน์โหลด
ใบสมัคร folder ใบสมัครทดสอบมาตรฐานฯ 222 185 25/11/2560 21/02/2561 ดาวน์โหลด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม pdf ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม 240 174 18/10/2560 ดาวน์โหลด
แผนพัฒนากำลังคนรายจังหวัด powerpoint2010 ทิศทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนรายจังหวัด 17 251 206 20/06/2560 ดาวน์โหลด
แผนพัฒนากำลังคนรายจังหวัด powerpoint2010 บรรยายrolling plan(บ่าย) 113 79 20/06/2560 ดาวน์โหลด
แผนพัฒนากำลังคนรายจังหวัด powerpoint2010 บรรยาย การแปลงยุทธสาตร์สู่การปฏิบัติ ฉบับย่อ 17 704 656 20/06/2560 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 54 รายการ