หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ pdf ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง 161 135 23/08/2561 23/08/2561 ดาวน์โหลด
แนวทางการป้องกันการรับสินบนและแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน JPEG แนวทางการป้องกันการรับสินบนและแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 44 33 01/08/2561 ดาวน์โหลด
แนวทางการป้องกันการรับสินบนและแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน folder แนวทางการป้องกันการรับสินบนและแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 11 0 01/08/2561 01/08/2561 ดาวน์โหลด
ใบสมัคร folder ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบกิจการ 53 38 27/06/2561 ดาวน์โหลด
ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่องวัฒนธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน folder ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่องวัฒนธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 109 81 12/02/2561 12/02/2561 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 folder หนังสือขอความร่วมมือส่งแผนการฝึกปี 2561และหนังสือยื่นรับรองหลักสูตร 366 309 25/12/2560 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 folder เอกสารงานบรรยายโครงการพ.ร.บ.ส่งเสริม พ.ศ.2545 วันที่ 19 ธ.ค.60 243 202 19/12/2560 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 folder คำกล่าวพิธีเปิดศูนย์ช่างเทิดไท้องค์ราชันและโครงการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการวันที่ 19 ธ.ค.60 154 130 18/12/2560 ดาวน์โหลด
ใบสมัคร folder ใบสมัครทดสอบมาตรฐานฯ 259 214 25/11/2560 21/02/2561 ดาวน์โหลด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม pdf ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม 295 224 18/10/2560 ดาวน์โหลด
แผนพัฒนากำลังคนรายจังหวัด powerpoint2010 ทิศทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนรายจังหวัด 17 268 221 20/06/2560 ดาวน์โหลด
แผนพัฒนากำลังคนรายจังหวัด powerpoint2010 บรรยายrolling plan(บ่าย) 128 92 20/06/2560 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 55 รายการ