หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน pdf ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 19 15 14/06/2563 ดาวน์โหลด
อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ pdf ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 9) 69 52 13/05/2563 13/05/2563 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 pdf ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 462 236 12/05/2563 ดาวน์โหลด
เอกสารประชาสัมพันธ์ png ประกาศเจตจำนงสุจริต จังหวัดสมุทรสาคร 2563 63 48 20/04/2563 20/04/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม pdf ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกฝึกอาชีพ หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2563 172 155 08/04/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร pdf ประกาศเจตจำนงสุจริต 9 มี.ค.63 48 32 27/03/2563 27/03/2563 ดาวน์โหลด
เอกสารประชาสัมพันธ์ pdf ประชาสัมพันธ์โครงการ Thailand 7 MICE Thailand Themes 2019 54 40 11/02/2563 ดาวน์โหลด
เอกสารประชาสัมพันธ์ pdf ประกาศคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับรองวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่ผู้ดำเนินการหรือผู้ให้บริการได้รับจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 47 36 10/02/2563 ดาวน์โหลด
อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ pdf ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 10) 89 63 10/02/2563 11/02/2563 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 pdf ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน 204 122 10/02/2563 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 pdf บทความเรื่อง เอาไหม โครงการนี้ ,บทความเรื่อง ใครกู้ไป จ่ายคืนด้วย ,บทความเรื่อง ข้อข้อมูลเพราะตกใจ ,บทความเรื่อง สร้างขึ้นมาได้อย่างไร ,บทความเรื่อง ถามไปมาก แต่ไม่ยากอย่างที่คิด 44 31 10/02/2563 ดาวน์โหลด
เอกสารประชาสัมพันธ์ pdf ประชาสัมพันธ์โครงการ Thailand 7 MICE Magnificent Themes 2019 45 31 24/01/2563 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 99 รายการ