หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน pdf ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน 0 0 21/01/2562 21/01/2562 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 pdf แบบ สท.2 สำหรับยื่นแบบแสดงเงินสมทบประจำปี 2561 (สนพ.สมุทรสาคร) 182 114 25/12/2561 ดาวน์โหลด
อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ pdf ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง 340 297 23/08/2561 09/01/2562 ดาวน์โหลด
แนวทางการป้องกันการรับสินบนและแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน JPEG แนวทางการป้องกันการรับสินบนและแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 68 49 01/08/2561 ดาวน์โหลด
ใบสมัคร folder ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบกิจการ 86 62 27/06/2561 ดาวน์โหลด
ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่องวัฒนธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน folder ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่องวัฒนธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 140 104 12/02/2561 12/02/2561 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 folder หนังสือขอความร่วมมือส่งแผนการฝึกปี 2561และหนังสือยื่นรับรองหลักสูตร 450 366 25/12/2560 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 folder เอกสารงานบรรยายโครงการพ.ร.บ.ส่งเสริม พ.ศ.2545 วันที่ 19 ธ.ค.60 306 261 19/12/2560 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 folder คำกล่าวพิธีเปิดศูนย์ช่างเทิดไท้องค์ราชันและโครงการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการวันที่ 19 ธ.ค.60 210 181 18/12/2560 25/12/2561 ดาวน์โหลด
ใบสมัคร folder ใบสมัครทดสอบมาตรฐานฯ 304 252 25/11/2560 21/02/2561 ดาวน์โหลด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม pdf ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม 338 249 18/10/2560 ดาวน์โหลด
แผนพัฒนากำลังคนรายจังหวัด powerpoint2010 ทิศทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนรายจังหวัด 17 296 242 20/06/2560 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 53 รายการ