หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
ใบสมัคร folder คู่มือโครงการผู้มีรายได้น้อย 20 14 26/04/2561 26/04/2561 ดาวน์โหลด
ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่องวัฒนธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน folder ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่องวัฒนธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 59 46 12/02/2561 12/02/2561 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 folder หนังสือขอความร่วมมือส่งแผนการฝึกปี 2561และหนังสือยื่นรับรองหลักสูตร 273 230 25/12/2560 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 folder เอกสารงานบรรยายโครงการพ.ร.บ.ส่งเสริม พ.ศ.2545 วันที่ 19 ธ.ค.60 151 119 19/12/2560 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 folder คำกล่าวพิธีเปิดศูนย์ช่างเทิดไท้องค์ราชันและโครงการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการวันที่ 19 ธ.ค.60 71 56 18/12/2560 ดาวน์โหลด
ใบสมัคร folder ใบสมัครทดสอบมาตรฐานฯ 171 144 25/11/2560 21/02/2561 ดาวน์โหลด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม pdf ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม 194 141 18/10/2560 ดาวน์โหลด
แผนพัฒนากำลังคนรายจังหวัด powerpoint2010 ทิศทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนรายจังหวัด 17 222 183 20/06/2560 ดาวน์โหลด
แผนพัฒนากำลังคนรายจังหวัด powerpoint2010 บรรยายrolling plan(บ่าย) 92 64 20/06/2560 ดาวน์โหลด
แผนพัฒนากำลังคนรายจังหวัด powerpoint2010 บรรยาย การแปลงยุทธสาตร์สู่การปฏิบัติ ฉบับย่อ 17 633 591 20/06/2560 ดาวน์โหลด
แบบคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (แบบ คร.10) folder แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ 320 279 09/12/2559 15/03/2560 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 folder แบบ สท.2 ปี59 1014 976 16/11/2559 16/11/2559 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 52 รายการ