ข่าว หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 

หัวข้อข่าว
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ดำเนินการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ภาคทฤษฎี) สาขาอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์) ระดับ 1 ด้วยระบบ e-testing
ว้นที่ข่าว : 16/02/2561
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ผลิตช่างไฟฟ้าให้เป็นมืออาชีพและถูกต้องตามกฏหมาย
ว้นที่ข่าว : 05/02/2561
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร การันตีฝีมือด้วยมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 02/02/2561
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาครผลิตช่างไฟฟ้าด้วยระบบ E-TESTING
ว้นที่ข่าว : 24/01/2561
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร สร้างช่างไฟฟ้าแบบมืออาชีพ
ว้นที่ข่าว : 23/11/2560
สำนักงานพัฒนาฝืมือแรงงานสมุทรสาคร บูรณาการกับภาคเอกชนเร่งผลิตช่างไฟฟ้าให้เป็นมืออาชีพ
ว้นที่ข่าว : 21/11/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ผลิตช่างไฟฟ้าภายในอาคารให้เป็นมืออาชีพ
ว้นที่ข่าว : 16/11/2560
สนพ.สมุทรสาคร ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (6 พ.ย.60)
ว้นที่ข่าว : 06/11/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ดำเนินการจัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับกลุ่มช่างไฟฟ้าประจำหมู่บ้าน
ว้นที่ข่าว : 12/10/2560
สมุทรสาครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1โดยศูนย์ทดสอบฯบ.อาซีฟา
ว้นที่ข่าว : 26/09/2560
สนพ.สมุทรสาคร ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (14 ก.ย. 60)
ว้นที่ข่าว : 14/09/2560
สนพ.สมุทรสาคร ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (24 สค 60)
ว้นที่ข่าว : 24/08/2560
สมุทรสาครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1เพื่อเตรียมความพร้อมออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
ว้นที่ข่าว : 15/08/2560
สนพ.ประเมินความรู้ ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 24/07/2560
สนพ.สมุทรสาครเร่งเครื่องเดินหน้าจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ว้นที่ข่าว : 21/07/2560
สมุทรสาครจับมือสภาอุตสาหกรรมวัดฝีมือพนักงานเพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ( 20 เม.ย. 60 )
ว้นที่ข่าว : 20/04/2560
สมุทรสาครจับมือสภาอุตสาหกรรมวัดฝีมือพนักงานเพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ( 30 มีค. 60 )
ว้นที่ข่าว : 30/03/2560
พัฒนาฝีมือฯสมุทรสาครจับมือสภาอุตสาหกรรมวัดฝีมือพนักงานเพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ( 26 มีค. 60 )
ว้นที่ข่าว : 26/03/2560
สมุทรสาครผนึกกำลังเครือข่ายเร่งทดสอบช่างไฟฟ้าเพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (25 มีค. 60)
ว้นที่ข่าว : 25/03/2560
พัฒนาฝีมือฯสมุทรสาครจับมือสภาอุตสาหกรรมวัดฝีมือพนักงานเพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ( 23 มีค. 60 )
ว้นที่ข่าว : 23/03/2560
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 123 รายการ