ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
วันที่ 21 สิงหาคม 2561 สนพ.สมุทรสาคร เปิดฝึกอบรม สาขาการประกอบอาหารไทย รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 21 - 23 ส.ค. 2561
ว้นที่ข่าว : 21/08/2561
วันที่ 21 สิงหาคม 2561 สนพ.สมุทรสาคร เปิดฝึกอบรม สาขาการทำศิลปะประดิษฐ์ รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 21 - 23 ส.ค. 2561
ว้นที่ข่าว : 21/08/2561
วันที่ 20 สิงหาคม 2561สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เปิดฝึกอบรม สาขาการทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆและอาหารว่าง รุ่นที่ 4
ว้นที่ข่าว : 20/08/2561
วันที่ 17 สค. 61 เวลา 9.00 น. นายสุชาติ เงินสุข ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ได้เชิญกลุ่มชาวบ้านที่ยังไม่ได้ฝึกอาชีพในโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต ภายใต้มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อมาเข้ารับการฝึกอาชีพ
ว้นที่ข่าว : 17/08/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เปิดฝึกอบรมอาชีพเสริม สาขาการทำศิลปประดิษฐ์(การพับเหรียญโปรยทานด้วยริบบิ้น) รุ่นที่ 9 จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร
ว้นที่ข่าว : 08/08/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เปิดฝึกอบรมอาชีพเสริม สาขาการทำขนมไทย รุ่นที่ 9 จำนวน 16 คน ระหว่างวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร
ว้นที่ข่าว : 08/08/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เปิดฝึกอบรมอาชีพเสริม สาขาการทำขนมไทย รุ่นที่ 6 จำนวน 21 คน ระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2561
ว้นที่ข่าว : 01/08/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เปิดฝึกอบรมอาชีพเสริม สาขาการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร รุ่นที่ 3 จำนวน 25คน ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2561 ณ วัดนาโคก จ.สมุทรสาคร
ว้นที่ข่าว : 26/07/2561
วันที่ 25 ก.ค.61 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและมอบวุฒิบัตรผู้เข้ารับการฝึกอาชีพตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต
ว้นที่ข่าว : 25/07/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เปิดฝึกอาชีพเสริม สาขาการประกอบอาหารไทย หลักสูตร 18 ชม.จำนวน 23 คน ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561 ณ สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร
ว้นที่ข่าว : 23/07/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เปิดฝึกอบรมอาชีพเสริม สาขาการทำขนมไทย รุ่นที่ 7 จำนวน 16 คน ระหว่างวันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร
ว้นที่ข่าว : 20/07/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เปิดฝึกอบรมอาชีพเสริม สาขาการทำขนมไทย รุ่นที่ 8 จำนวน 14 คน ระหว่างวันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2561
ว้นที่ข่าว : 20/07/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพมีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต โดยดำเนินการฝึกอาชีพเสริม สาขาการทำขนมไทย รุ่นที่ 5
ว้นที่ข่าว : 17/07/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพมีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต โดยดำเนินการฝึกอาชีพเสริม สาขาการประกอบอาหารไทย
ว้นที่ข่าว : 17/07/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพมีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต โดยดำเนินการฝึกอาชีพเสริม สาขาการทำศิลปประดิษฐ์(การทำดอกไม้ประดิษฐ์) รุ่นที่ 6
ว้นที่ข่าว : 16/07/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพมีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต โดยดำเนินการฝึกอาชีพเสริม สาขาการทำศิลปประดิษฐ์
ว้นที่ข่าว : 16/07/2561
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ เพิ่มความมั่นคงในชีวิต สาขาการแต่งผมสุภาพบุรุษ
ว้นที่ข่าว : 16/07/2561
เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 61 นายสุชาติ เงินสุข ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพมีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต โดยดำเนินการฝึกอาชีพเสริม 30 ชั่วโมง สาขาการสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก รุ่นที่ 1
ว้นที่ข่าว : 16/07/2561
วันที่ 4 ก.ค. 61 นายสุชาติ เงินสุข ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ หลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการประกอบอาหารไทย
ว้นที่ข่าว : 04/07/2561
วันนี้ 3 ก.ค. 61 เวลา 9.30 น. นายสุชาติ เงินสุข ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต สาขาการทำขนมเบเกอรี่
ว้นที่ข่าว : 03/07/2561
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 261 รายการ