ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ยกระดับ ทักษะพนักงานสถานประกอบกิจการ
ว้นที่ข่าว : 15/02/2561
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เตรียมความพร้อม นศ. ปีสุดท้ายก่อนเข้าทำงาน
ว้นที่ข่าว : 12/02/2561
สนง.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เสริมทักษะภาษาอังกฤษพนักงานของสถานประกอบการเข้าสู่ Thailand 4.0
ว้นที่ข่าว : 07/02/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ดำเนินการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือสาขา ช่างเครื่องปรับอากาศให้กับกลุ่มช่างผู้รับเหมา
ว้นที่ข่าว : 06/02/2561
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ผลิตช่างไฟฟ้าให้เป็นมืออาชีพและถูกต้องตามกฏหมาย
ว้นที่ข่าว : 01/02/2561
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาครยกระดับฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าเข้าสู่มาตรฐานฯ
ว้นที่ข่าว : 27/01/2561
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาครยกระดับฝีมือ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
ว้นที่ข่าว : 27/01/2561
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เพิ่มผลิตภาพแรงงานด้วยการสร้างแรงจูงใจพนักงานบริษัท
ว้นที่ข่าว : 22/01/2561
สนพ.สมุทรสาคร ยกระดับทักษะภาษาพม่า รองรับแผนพัฒนากำลังคนในจังหวัด
ว้นที่ข่าว : 20/01/2561
สนพ.สมุทรสาคร ยกระดับ ทักษะแรงงานเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรด้วย 5 ส.
ว้นที่ข่าว : 20/01/2561
สนพ.สมุทรสาครยกระดับช่างไฟฟ้าฯให้เป็นมืออาชีพและถูกต้องตามกฏหมาย
ว้นที่ข่าว : 15/01/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการเชื่อมทิก ให้กับพนักงาน บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
ว้นที่ข่าว : 13/01/2561
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาครส่งเสริมการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์
ว้นที่ข่าว : 08/01/2561
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ผลิตช่างเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
ว้นที่ข่าว : 21/12/2560
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร บูรณาการร่วมกับ ขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร จัดฝึกอบรม การขับรถ ประเภทขนส่งอย่างมืออาชีพ
ว้นที่ข่าว : 17/12/2560
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาครยกระดับฝีมือแรงงาน สร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกรับผิดชอบในการทำ งาน
ว้นที่ข่าว : 15/12/2560
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เสริมทักษะ แรงงานเข้าสู่ระบบ Automation
ว้นที่ข่าว : 12/12/2560
สนง. พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร จับมือ รร.เอกชนฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
ว้นที่ข่าว : 10/12/2560
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร มุ่งส่งเสริมแรงงานตามนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก
ว้นที่ข่าว : 04/12/2560
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ยกระดับแรงงาน เลิก ลด และเปลี่ยน เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 02/12/2560
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 206 รายการ