ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพมีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต โดยดำเนินการฝึกอาชีพเสริม สาขาการทำขนมไทย รุ่นที่ 7 จำนวน 16 คน ระหว่างวันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร
ว้นที่ข่าว : 20/07/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพมีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต โดยดำเนินการฝึกอาชีพเสริม สาขาการทำขนมไทย รุ่นที่ 5
ว้นที่ข่าว : 17/07/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพมีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต โดยดำเนินการฝึกอาชีพเสริม สาขาการประกอบอาหารไทย
ว้นที่ข่าว : 17/07/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพมีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต โดยดำเนินการฝึกอาชีพเสริม สาขาการทำศิลปประดิษฐ์(การทำดอกไม้ประดิษฐ์) รุ่นที่ 6
ว้นที่ข่าว : 16/07/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพมีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต โดยดำเนินการฝึกอาชีพเสริม สาขาการทำศิลปประดิษฐ์
ว้นที่ข่าว : 16/07/2561
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ เพิ่มความมั่นคงในชีวิต สาขาการแต่งผมสุภาพบุรุษ
ว้นที่ข่าว : 16/07/2561
เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 61 นายสุชาติ เงินสุข ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพมีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต โดยดำเนินการฝึกอาชีพเสริม 30 ชั่วโมง สาขาการสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก รุ่นที่ 1
ว้นที่ข่าว : 16/07/2561
วันที่ 4 ก.ค. 61 นายสุชาติ เงินสุข ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ หลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการประกอบอาหารไทย
ว้นที่ข่าว : 04/07/2561
วันนี้ 3 ก.ค. 61 เวลา 9.30 น. นายสุชาติ เงินสุข ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต สาขาการทำขนมเบเกอรี่
ว้นที่ข่าว : 03/07/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพมีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต โดยดำเนินการฝึกอาชีพเสริม สาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า (การตัดเย็บกระเป๋าผ้า)
ว้นที่ข่าว : 28/06/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพมีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต โดยดำเนินการฝึกอาชีพเสริม สาขาการทำขนมไทย รุ่นที่ 4
ว้นที่ข่าว : 27/06/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ปิดฝึกอบรมพร้อมมอบวุฒิบัตรและจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้กับผู้เข้ารับการฝึกโครงการเพิ่มศักยภาพมีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต สาขาการทำขนมเบเกอรี่ รุ่นที่ 1
ว้นที่ข่าว : 26/06/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาครเปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต สาขาการทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง
ว้นที่ข่าว : 22/06/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต โดยดำเนินการฝึกอาชีพเสริม สาขาการประกอบอาหารไทย จำนวน 2รุ่น
ว้นที่ข่าว : 19/06/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาครเร่งดำเนินการฝึกอาชีพแก่ผู้ลงทะเบียนฝึกอาชีพโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต
ว้นที่ข่าว : 14/06/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต
ว้นที่ข่าว : 13/06/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ดำเนินการเปิดฝึกอาชีพตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต จำนวน 6 รุ่น
ว้นที่ข่าว : 13/06/2561
วันนี้ 8 มิย. 61 สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ได้รับเกียรติจากผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นางวราวรรณ ภาปราชญ์ ตรวจและให้คำแนะนำกับผู้เข้ารับการฝึกอาชีพอิสระให้แก่ผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย
ว้นที่ข่าว : 08/06/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร อนุมัติให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยโปรแกรมขั้นสูง
ว้นที่ข่าว : 07/06/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการใช้และบำรุงรักษาเครน(18ชม.) ให้กับบริษัทสามมิตรมอเตอร์ จำกัด
ว้นที่ข่าว : 06/06/2561
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 250 รายการ