ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เปิดฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการปรับปรุงการดำเนินงานด้วยการเพิ่มผลิตภาพในกระบวนการผลิต ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรหลักสอง
ว้นที่ข่าว : 23/05/2561
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต สาขาการทำขนมไทย
ว้นที่ข่าว : 23/05/2561
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการประยุกต์ใช้โปรแกรม SCADA ในอุตสาหกรรม Application of SCADA in the Industry
ว้นที่ข่าว : 23/05/2561
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ออกหน่วยบริการคลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจร ให้บริการตรวจ/ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า/บำรุงรักษายานพาหนะ
ว้นที่ข่าว : 18/05/2561
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ได้รับเกียรติจาก นายวิชัย ผิวสอาด ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแงงาน มอบวุฒิบัตรผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานบริการสนามกอล์ฟ(Caddy)
ว้นที่ข่าว : 17/05/2561
นายสุชาติ เงินสุข ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร มอบให้ น.ส.นลินทิพย์ บัวเพ็ชร์ หน.ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
ว้นที่ข่าว : 15/05/2561
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นายสุชาติ เงินสุข ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร มอบให้นายนเรศร์ ดิสพงส์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรองรับ Thailand ๔.o สาขาพนักงานบริการสนามกอล์ฟ
ว้นที่ข่าว : 15/05/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร มอบหมาย น.ส.รัฐติกาล อ่ำสำอางค์ ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการใช้และการบำรุงรักษารถยก(โฟคลิฟท์)
ว้นที่ข่าว : 28/04/2561
วันที่ 10 เม.ย. 61 นายสุชาติ เงินสุข ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เข้าร่วมงาน โครงการเสริมคุณค่าผู้สูงอายุสู่ความยั่งยืน จังหวัดสมุทรสาคร
ว้นที่ข่าว : 10/04/2561
ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการเปิดฝึกอบรมโครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการรองรับThailand 4.0
ว้นที่ข่าว : 09/04/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการทำงานในองค์กรอย่างมีความสุข (Happy Workplace)
ว้นที่ข่าว : 21/03/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร มอบหมายฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
ว้นที่ข่าว : 21/03/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร มอบหมายฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกรับผิดชอบในการทำงาน
ว้นที่ข่าว : 21/03/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 22 คน ระหว่างวันที่ 17,24,31 มีนาคม 2561 และวันที่ 3 เมษายน 2561 ณ บริษัท บรอยนิ่ง จำกัด
ว้นที่ข่าว : 17/03/2561
นายสุชาติ เงินสุข ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาเทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม(Training Officer/หลักสูตร 24 ช.ม.)
ว้นที่ข่าว : 15/03/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร มอบหมายฝ่ายมาตรฐานฯ ดำเนินการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาเทคนิคการติดตั้งไมโครติก เร้าเตอร์ ให้กับกลุ่มช่างติดตั้งระบบ Network ทั่วไป
ว้นที่ข่าว : 12/03/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร มอบหมายฝ่ายมาตรฐานฯ ดำเนินการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
ว้นที่ข่าว : 12/03/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร มอบหมายฝ่ายมาตรฐานฯ ดำเนินการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร 4.0
ว้นที่ข่าว : 01/03/2561
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขา 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
ว้นที่ข่าว : 26/02/2561
นายสุชาติ เงินสุข ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร มอบหมายฝ่านมาตรฐานฯ ดำเนินการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับกลุ่มช่างรับเหมาไฟฟ้าทั่วไป
ว้นที่ข่าว : 26/02/2561
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 229 รายการ