ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ร่วมสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 21/05/2561
5 เสือแรงงานสมุทรสาครร่วม conference สายตรง รมต.แรงงาน
ว้นที่ข่าว : 17/05/2561
วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายนายนเรศร์ ดิสพงส์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมพิธีเปิดโครงการติดตามช่วยเหลือสร้างอาชีพและสงเคราะห์ผู้กระทำความผิดในชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ณ พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร
ว้นที่ข่าว : 14/05/2561
ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่องนโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ว้นที่ข่าว : 13/05/2561
ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ว้นที่ข่าว : 08/05/2561
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
ว้นที่ข่าว : 03/05/2561
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 02/05/2561
หนังสือการส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม
ว้นที่ข่าว : 02/05/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาครร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2561
ว้นที่ข่าว : 28/04/2561
เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 61. นายสุชาติ เงินสุข ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้นายนเรศร์ ดิสพงส์ หน.ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ประชุม จนท. เพื่อแบ่งกลุ่มเป้าหมายโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต ของจังหวัดสมุทรสาคร
ว้นที่ข่าว : 25/04/2561
วันที่ 23 เมษายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร จัดการประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือนเมษายน 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนาทักษะอาชีพ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
ว้นที่ข่าว : 23/04/2561
วันที่ 10 เม.ย. 61 นายสุชาติ เงินสุข ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นำ จนท. เข้าให้บริการตรวจสภาพรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ใน"โครงการส่งน้องกลับบ้านปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์" ประจำปี 2561
ว้นที่ข่าว : 10/04/2561
สร้างการรับรู้ "หมอคลังอุ่นใจ"
ว้นที่ข่าว : 04/04/2561
Smart Labour 3
ว้นที่ข่าว : 04/04/2561
เปิดรับสมัครสถานประกอบกิจการดีเด่นประจำปี 2561
ว้นที่ข่าว : 04/04/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2561
ว้นที่ข่าว : 27/03/2561
นายสุชาติ เงินสุข ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้นายนเรศร์ ดิสพงส์ หน.ฝ่ายพัฒน์ฯ และทีมงาน ดำเนินการเก็บข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ของจังหวัดสมุทรสาคร
ว้นที่ข่าว : 27/03/2561
นายสุชาติ เงินสุข ผอ.สนง. พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวนลินทิพย์ บัวเพ็ชร์ หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน เข้าพบ พ.อ.กิตติ สมสนั่น ผู้บังคับการกรมทหารสื่อสารที่1ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน
ว้นที่ข่าว : 23/03/2561
นายสุชาติ เงินสุข ผอ.สนง. พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ร่วมกับกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมช่างเครื่องปรับอากาศและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยการล้างเครื่องปรับอากาศให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ กรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน
ว้นที่ข่าว : 23/03/2561
รมว.แรงงาน เปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SMEs 4.0 เน้นภารกิจเพิ่มผลิตแรงงานสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่ Thailand 4.0
ว้นที่ข่าว : 21/03/2561
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 383 รายการ