ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
ว้นที่ข่าว : 12/08/2561
วันที่ 10 สค. 61 เวลา 9.30 น. นายสุชาติ เงินสุข ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามประเด็นแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ว้นที่ข่าว : 10/08/2561
วันที่ 10 สค. 61 เวลา 9.30 น. นายสุชาติ เงินสุข ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร มอบให้นายนเรศร์ ดิสพงส์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ของอำเภอเมืองสมุทรสาคร เพื่อติดตามกลุ่มเป้าหมายโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิตฯ ที่ยังไม่มาฝึกอาชีพ
ว้นที่ข่าว : 10/08/2561
วันที่ 6 สค. 61 เวลา 10.30 น. นายสุชาติ เงินสุข ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ว้นที่ข่าว : 06/08/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ พุทธมนฑลจังหวัดสมุทรสาคร
ว้นที่ข่าว : 26/07/2561
วันที่ 24 ก.ค. 2561 เวลา 10.00 น . นายสุชาติ เงินสุข ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแรงงานนอกระบบจังหวัดสมุทรสาคร
ว้นที่ข่าว : 24/07/2561
วันนี้ 17 ก.ค. 61 นายสุชาติ เงินสุข ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตร และเครื่องมือช่าง หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 17/07/2561
เงินกู้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ดอกเบี้ย ๐%
ว้นที่ข่าว : 17/07/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ
ว้นที่ข่าว : 13/07/2561
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 นายสุชาติ เงินสุข ผู้อำนวยการสำนักงานพันาฝีมือแรงงานสมุทรสาครมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพมีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต สาขาการทำขนมเบเกอรี่
ว้นที่ข่าว : 05/07/2561
วันที่ 4 ก.ค. 61 นายสุชาติ เงินสุข ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการประชุม
ว้นที่ข่าว : 04/07/2561
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ร่วมกับ อ. เมือง จ. สมุทรสาคร จัดประชุมผู้ที่ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯเพื่อให้กลุ่มชาวบ้านลงทะเบียนเพื่อฝึกอาชีพ พร้อมกำหนดสถานฝึก และชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ
ว้นที่ข่าว : 27/06/2561
เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 61 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต สาขา ช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) รุ่นที่ 1
ว้นที่ข่าว : 23/06/2561
วันที่ 21 มิย. 61 สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ร่วมกับ อ. กระทุ่มแบน จัดประชุมผู้ที่ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯเพื่อให้กลุ่มชาวบ้านลงทะเบียนเพื่อฝึกอาชีพ พร้อมกำหนดสถานฝึกให้ชัดเจน
ว้นที่ข่าว : 21/06/2561
วันที่ 18 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาครร่วมออกหน่วยบริการประชาชนโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ครั้งที่1/2561
ว้นที่ข่าว : 18/06/2561
วันที่ 8 มิถุนายน 2561 นางวราวรรณ ภาปราชญ์ ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจราชการจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานของ สนพ.สมุทรสาคร ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจประจำปี 2561
ว้นที่ข่าว : 08/06/2561
สนพ.สมุทรสาคร ปล่อยกู้ปลอดดอกเบี้ยแก่สถานประกอบกิจการ
ว้นที่ข่าว : 07/06/2561
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาครได้จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาทักษะอาชีพระดับอำเภอเมืองสมุทรสาคร เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2
ว้นที่ข่าว : 07/06/2561
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิรลงกรณบดินทรเทพวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
ว้นที่ข่าว : 28/05/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาครจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561
ว้นที่ข่าว : 25/05/2561
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 403 รายการ