หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
 
หัวข้อเรื่อง ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
รายละเอียด

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับบุคคลทั่วไป จำนวน 20 คน ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารฝึกช่างไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
26 พฤษภาคม 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
26 พฤษภาคม 2559