หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เปิดฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการทำขนมไทย ให้กับผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะ พัฒนาฝีมือ สร้างรายได้ จำนวน 22 คน ระหว่างวันที่ 13-15 ก.พ. 62 ณ อาคารเอนกประสงค์ชุมชนวิสาหกิจเคหะมหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เปิดฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการทำขนมไทย ให้กับผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะ พัฒนาฝีมือ สร้างรายได้ จำนวน 22 คน ระหว่างวันที่ 13-15 ก.พ. 62 ณ อาคารเอนกประสงค์ชุมชนวิสาหกิจเคหะมหาชัย อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร


ว้นที่ข่าว : 14/02/2562