หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
วันที่ 11 ก.พ.62 นายสุชาติ เงินสุข ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ประธานเปิดฝึกอบรม สาขาการทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ระยะเวลา 30 ชม. ระหว่างวันที่ 11-25 ก.พ. 62 ให้กับกลุ่มผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ จำนวน 20 คน ณ เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...

วันที่ 11 ก.พ.62 นายสุชาติ เงินสุข ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ประธานเปิดฝึกอบรม สาขาการทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ระยะเวลา 30 ชม. ระหว่างวันที่ 11-25 ก.พ. 62 ให้กับกลุ่มผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ จำนวน 20 คน ณ เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ มีอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวเมื่อพ้นโทษแล้ว ซึ่งมีนางสาวนลินทิพย์ บัวเพ็ชร์ นว.พัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วย จนท.ของเรือนจำสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธี ณ เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร


ว้นที่ข่าว : 11/02/2562