หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาครพร้อมด้วยทีมที่ปรึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาลดการสูญเสียในวงจรการผลิตด้วยหลักการ STEM ให้กับบริษัท ไทย เค.บอยเลอร์ จำกัด ซึ่งเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาครพร้อมด้วยทีมที่ปรึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาลดการสูญเสียในวงจรการผลิตด้วยหลักการ​ STEM ระยะเวลา 12 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 11 ก.พ. 2562 และวันที่ 18 ก.พ.2562 ให้กับพนักงานของบริษัท  ไทย เค.บอยเลอร์ จำกัด เพื่อเพิ่มทักษะฝีมือ และสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานต่อไป ณ ห้องอบรม บริษัท ไทย เค.บอยเลอร์ จำกัด  อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร


ว้นที่ข่าว : 11/02/2562