หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร บูรณาการร่วมกับอำเภอบ้านแพ้ว ได้ออกให้บริการประชาชน ณ วัดสุนทรสถิตย์ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ออกหน่วยบริการ"คลีนิคผลิตภาพแรงงานสัญจร"

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร บูรณาการร่วมกับอำเภอบ้านแพ้ว ได้ออกให้บริการประชาชน ณ วัดสุนทรสถิตย์ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ออกหน่วยบริการ"คลีนิคผลิตภาพแรงงานสัญจร ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ sme 4.0 โดยให้บริการช่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์และบริการเครื่องดื่มฟรีให้กับประชาชนที่มารับบริการ


ว้นที่ข่าว : 07/02/2562