หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
วันที่ 17 ม.ค. 62 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร บูรณาการร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โดยร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอบ้านแพ้ว ออกให้บริการ ณ วัดคลองตันราษฎร์บำรุง

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 17 ม.ค. 62 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร บูรณาการร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โดยร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอบ้านแพ้ว ออกให้บริการ ณ วัดคลองตันราษฎร์บำรุง ต.เกษตรพัฒนา อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โดยมอบให้นายนเรศร์ดิษพงษ์ นว.พัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดตั้งหน่วยบริการ “คลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจร”ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 โดยบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์และบริการเครื่องดื่ม ฟรี ให้กับประชาชน เพื่ออุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเป็นการลดค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่


ว้นที่ข่าว : 17/01/2562