หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
วันที่ 7 ธ.ค. 61 สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ดำเนินการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 e-testing (ภาคทฤษฎี)

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...

วันที่ 7 ธ.ค. 61 นายสุชาติ  เงินสุข ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร มอบให้ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 e-testing (ภาคทฤษฎี) จำนวน 28 คน ให้กับพนักงานบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ  ห้องคอมพิวเตอร์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร


ว้นที่ข่าว : 07/12/2561