หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
วันที่ 26 พ.ย. 61 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ดำเนินการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (ภาคปฏิบัติ)

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...

วันที่ 26 พ.ย. 61 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ดำเนินการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (ภาคปฏิบัติ) จำนวน 27 คน ให้กับพนักงานบริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  ณ อาคารงานช่างเครื่องปรับอากาศ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร


ว้นที่ข่าว : 26/11/2561