หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ดำเนินการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร โดยฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (ภาคปฏิบัติ) จำนวน 21 คน ให้กับพนักงานบริษัท  ณ อาคารงานช่างเครื่องปรับอากาศ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร


ว้นที่ข่าว : 12/11/2561