หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เตรียมความพร้อม นศ. ปีสุดท้ายก่อนเข้าทำงาน

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เตรียมความพร้อม นศ. ปีสุดท้ายก่อนเข้าทำงาน
         นายสุชาติ  เงินสุข ผอ.สนพ.สมุทรสาคร ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี เปิดฝึกอบรมหลักสูตร พฤติกรรมพึงประสงค์สู่สังคมการทำงาน 4.0 ระหว่างวันที่ 5 - 9 ก พ. 61 ซึ่งกลุ่มเป้าหมายมุ่งเน้นเฉพาะ นศ.ชั้นปีสุดท้ายที่มีความประสงค์จะเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการ โดยมุ่งเน้นให้ความรู้นิสัยอุตสาหกรรม และ 9 พฤติกรรมในการทำงานและข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้ นศ. นำไปปฏิบัติในการเข้าทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสถานประกอบการต่อไป

ว้นที่ข่าว : 12/02/2561