หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาครประชาสัมพันธ์เชิงรุก

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาครประชาสัมพันธ์เชิงรุก
            วันที่ 6 กพ. 2561 นายสุชาติ  เงินสุข ผอ.สนพ.สมุทรสาคร ได้รับเกียรติให้บรรยายพิเศษในการประชุมผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ประจำปี 2561  โดยให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานในเชิงนวตกรรม มาตรฐานผู้ประกอบผู้อาชีพ การขอรับเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และเงินกู้เพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับสถานประกอบการจำนวน 60 แห่งโดยมีท่านประทีป เอ่งฉ้วน ผอ.สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครและท่านดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

ว้นที่ข่าว : 06/02/2561