หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนง.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เสริมทักษะภาษาอังกฤษพนักงานของสถานประกอบการเข้าสู่ Thailand 4.0

ข่าวฝึกอบรม

...
...
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เสริมทักษะภาษาอังกฤษพนักงานของสถานประกอบการเข้าสู่  Thailand 4.0 
           นายสุชาติ  เงินสุข ผอ.สนพ.สมุทรสาคร เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ให้กับพนักงาน บริษัท ไมท์ตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จำนวน  20 คน ระหว่างวันที่  7,14,21,28 กพ. 2561  จำนวน  30 ชั่วโมง  ณ  ห้องฝึกอบรม บ.ไมท์ตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  โดยนายมนัฐพงษ์  ฤทธิ์สุวรรณ เป็นผู้ประสานงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนากำลังคนของจังหวัดในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเข้าสู่ Thailand 4.0

ว้นที่ข่าว : 07/02/2561