หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ดำเนินการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือสาขา ช่างเครื่องปรับอากาศให้กับกลุ่มช่างผู้รับเหมา

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ดำเนินการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือสาขา ช่างเครื่องปรับอากาศให้กับกลุ่มช่างผู้รับเหมา และช่างในสถานประกอบการ ระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน29คน
ณ อาคารงานช่างไฟฟ้า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

ว้นที่ข่าว : 06/02/2561