หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
วันนี้ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.40 น.นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมเฝ้าส่งเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...

วันนี้ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.40 น.นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ผู้บังคับการกรมทหารสื่อสารที่ 1 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ  และประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมเฝ้าส่งเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร ณ บริเวณต่างระดับเข้าเมืองสมุทรสาคร กม.28 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร


ว้นที่ข่าว : 05/02/2561