หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร การันตีฝีมือด้วยมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร การันตีฝีมือด้วยมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
         วันที่ 2 กพ. 61 นายสุชาติ  เงินสุข     ผอ.สนพ. สมุทรสาคร มอบให้ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยนายเกรียงศักดิ์ เลิศฤทธิยามาศ ดำเนินการทดสอบมาตฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาประมวลผลคำ ระดับ 1 ด้วยระบบ e-testing ให้กับนศ.ระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี จำนวน 34 คน  ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เพื่อเป็นเครื่องมือการันตีฝีมือและใช้ประกอบการสมัครเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการได้เป็นอย่างดี

ว้นที่ข่าว : 02/02/2561