หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ผลิตช่างไฟฟ้าให้เป็นมืออาชีพและถูกต้องตามกฏหมาย

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ผลิตช่างไฟฟ้าให้เป็นมืออาชีพและถูกต้องตามกฏหมาย
            นายสุชาติ เงินสุข ผอ.สนพ.สมุทรสาคร มอบให้ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดย น.ส.นลินทิพย์ บัวเพ็ชร์ นว.พัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ดำเนินการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ภาคปฏิบัติ จำนวน 23 คน ให้กับบุคคลทั่วไป ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารงานช่างเครื่องปรับอากาศ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เพื่อเพิ่มทักษะให้เป็นมืออาชีพ และถูกต้องตามกฏหมาย หลังจากผ่านการประเมินความรู้ความสามารถต่อไป

ว้นที่ข่าว : 01/02/2561