หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาครผลิตช่างไฟฟ้าด้วยระบบ E-TESTING

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาครผลิตช่างไฟฟ้าด้วยระบบ E-TESTING 
            นายสุชาติ  เงินสุข ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร มอบให้ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดย น.ส. นลินทิพย์ บัวเพ็ชร์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ เปิดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาชาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ด้วยการสอบภาคทฤษฏีด้วยระบบ E-TESTING ซึ่งจะทำเกิดความรวดเร็วในการประมวลผล และมีความโปร่งใสเป็นธรรม เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 มีผู้ทดสอบฯ จำนวน 12 คน ณ อาคารฝึกอบรม ชั้น 3  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร และเมื่อผ่านการทดสอบภาคทฤษฏีแล้วจะทดสอบภาคปฏิบัติ และประเมินความรู้ความสามารถต่อไป

ว้นที่ข่าว : 24/01/2561