หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร รุกจัดตั้งศูนย์ทดสอบฯในนิคมอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร รุกจัดตั้งศูนย์ทดสอบฯในนิคมอุตสาหกรรม
                เมื่อวันที่ 11 มค. 61 นายสุชาติ เงินสุข ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร พร้อม 
 
จนท. เข้าพบ ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมสมุทรสาคร และนายฉัตรชัย   วงศ์
 
ตรีเนตรกุล ผู้จัดการทั่วไป บ.ขอนแก่น สาวไหม จำกัด     ประธานชมรมผู้ประกอบการนิคม
 
อุตสาหกรรมสมุทรสาคร ณ บริษัทมโนห์รา อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด เพื่อหารือการจัดตั้งศูนย์
 
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ผลการหารือ ประธานสภา
 
อุตสาหกรรมฯ เห็นชอบ และจะดำเนินการได้ 2 สาขา คือ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และสาขาช่าง
 
เชื่อม โดยจะเริ่มดำเนินการเร็วๆนี้

ว้นที่ข่าว : 11/01/2561