หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ยกระดับฝีมือแรงงาน อุตสาหกรรม Thailand 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ยกระดับฝีมือแรงงาน อุตสาหกรรม Thailand 4.0
            นายสุชาติ  เงินสุข ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร มอบให้ฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน โดยนายสำรอง สุวรรณ์ เป็นผู้ประสานการฝึก บูรณาการร่วมกับบริษัทไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างปรับ จำนวน 18 ชม. ( 13, 20 และ 27 มค.) โดยมี พนง. บริษัทฯ จำนวน 20 คน เข้าฝึกอบรม ณ ห้องฝึกอบรม  บ. ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ทั้งนี้เพื่อฝึกทักษะฝีมือให้ พนง. เป็นช่างที่มีทักษะหลากหลาย (Multi skill) ตอบโจทย์ยุคใหม่ งานดีรายได้สูง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อีกทั้งเป็นการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0

ว้นที่ข่าว : 13/01/2561