หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร สร้างช่างไฟฟ้าแบบมืออาชีพ

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร สร้างช่างไฟฟ้าแบบมืออาชีพ
                   วันที่ 23 พ.ย. 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร  
ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 
ให้กับบุคคลทั่วไป จำนวน 15 คน  เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพที่ถูกต้องตามกฏหมาย
และเกิดความเชี่ยวชาญในอาชีพของตนเองณ สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เมื่อผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้วจะเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถต่อไป

ว้นที่ข่าว : 23/11/2560