หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การบำรุงรักษาด้วยตนเองเชิงปฏิบัติตามแนวคิดTPM 30 19 ธันวาคม 2562 26 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร สมัคร
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ