หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 ศาสตร์และศิลปในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์อย่างมืออาชีพ 30 21 มิถุนายน 2562 29 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร สมัคร
2 การทำขนมไทย 30 27 มิถุนายน 2562 29 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร สมัคร
รายการที่ 1 - 2 จากทั้งหมด 2 รายการ