ขอเชิญชวนช่างไฟฟ้าภายในอาคารทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
 
ขอเชิญชวนช่างไฟฟ้าภายในอาคารทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ