ข่าว หน้าแรก > คลังความรู้


คลังความรู้
 
e-books คู่มือสำหรับประชาชน จำนวนดาวน์โหลด
การต่อใบอนุญาตการดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน(สถานทดสอบฝีมือคนหางาน)
171
การให้ความเห็นชอบหลักสูตรรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน
148
การให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน(กรณีเป็นผู้ดำเนินการฝึกเอง)
117
การออกใบแทนใบอนุญาตการดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน(สถานทดสอบฝีมือคนหางาน)
101
การขอใบอนุญาตการดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน(สถานทดสอบฝีมือคนหางาน)
152
การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
108
การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
124
การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ
103
การให้ความเห็นชอบหลักสูตรรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
109
การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์
104
รายการที่ 1 - 10 จากทั้งหมด 10 รายการ