หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ: เรืออากาศโทวิโรจน์
นามสกุล :: ภูมี
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่เริ่ม ): 14 พฤษภาคม 2550
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ( วันที่สิ้นสุด ): 31 พฤษภาคม 2552
ย้อนกลับ