ฝีมือพารวย ตอน แม่ค้าหนองมนสู่ธุรกิจระดับประเทศ ช่วงที่ 1