ข่าว หน้าแรก > กฏระเบียบข้อกฏหมาย
กฏระเบียบข้อกฏหมาย
 
ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ โหลด
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม ๕ ส.pdf 500 KB .pdf 94 ดาวน์โหลด
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการครูปกครองผู้เข้ารับการฝึก.pdf 799 KB .pdf 87 ดาวน์โหลด
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาขอรับเงินอุดหนุน.pdf 547 KB .pdf 81 ดาวน์โหลด
เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน.pdf 505 KB .pdf 110 ดาวน์โหลด
เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานประเมินระบบการฝึก.pdf 514 KB .pdf 93 ดาวน์โหลด
เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานรักษ์ศูนย์สกล.pdf 426 KB .pdf 110 ดาวน์โหลด
เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานให้เป็นไปตามตัวชี้... 1,446 KB .pdf 86 ดาวน์โหลด
เรื่องแต่งตั้งชุดเฉพาะกิจประจำศูนย์ดำรงธรรม.pdf 717 KB .pdf 89 ดาวน์โหลด
เรื่องแต่งตั้งผู้นิเทศสอนงาน.pdf 506 KB .pdf 86 ดาวน์โหลด
เรื่องเพื่อขออนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รับรองมาตรฐานฝีมือแร... 872 KB .pdf 75 ดาวน์โหลด
เรื่องมอบอำนาจเกี่ยวกับการใช้รถราชการ.pdf 423 KB .pdf 84 ดาวน์โหลด
ย้อนกลับ