หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.สกลนครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...

            วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับบุคคลทั่วไป จำนวน 14 คน โดยทดสอบภาคทฤษฎีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Testing System) และทดสอบภาคปฏิบัติ ณ สนพ.สกลนคร ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

 


ว้นที่ข่าว : 25/12/2560