หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.สกลนครเปิดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2561

ข่าวฝึกอลรม

...
...
...
...
...
...

       นายวิเชียร เศวตจันฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เป็นประธาน เปิดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 42 คน ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เพื่อถ่ายทอดนโยบายของกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตลอดจนภารกิจของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานในทุกด้าน ไปสู่ภาคีเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานในทุกระดับ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ว้นที่ข่าว : 01/12/2560